Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:
Nom comercial: MAYA (traduccions i interpretacions amb ànima)
Raó social: Maya Busqué Vallespí, NIF: 46358637K.

El titular del domini web és Maya Busqué Vallespí (d’ara endavant, «MAYA BUSQUÉ»), amb domicili a aquests efectes a Espronceda 38, 1. 1. º 2. ª, 08005 Barcelona Barcelona, número de CIF: 46358637K. Pot posar-se en contacte enviant un correu electrònic a maya@mayabusque.com o al telèfon 686713355.

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de MAYA BUSQUÉ atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les citades condicions són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que resultin d’obligat compliment, si escau.

ÚS DEL PORTAL

Mayabusque.com proporciona l’accés a informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet, que pertanyen a MAYA BUSQUÉ, als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre, l’USUARI és responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, i es compromet a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple els serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que MAYA BUSQUÉ ofereix (ara o en un futur) a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de MAYA BUSQUÉ , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. MAYA BUSQUÉ es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per ser publicats. En qualsevol cas, MAYA BUSQUÉ no és responsable de les opinions dels usuaris expressades a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

MAYA BUSQUÉ, per sí o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que aquesta conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MAYA BUSQUÉ.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MAYA BUSQUÉ. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de MAYA BUSQUÉ. L’USUARI ha d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de MAYA BUSQUÉ.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

MAYA BUSQUÉ no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

MAYA BUSQUÉ es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta, com la forma en la qual aquests apareixen presentats o localitzats al portal.

ENLLAÇOS

En el cas que a MAYA BUSQUÉ.com es disposin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, MAYA BUSQUÉ no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas MAYA BUSQUÉ assumeix cap responsabilitat pels continguts dels enllaços que pertanyen a un lloc web aliè, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.
Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implica cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

MAYA BUSQUÉ es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals d’ús.

GENERALITATS

MAYA BUSQUÉ perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS I DURADA

MAYA BUSQUÉ pot modificar en qualsevol moment les condicions que aquí s’estableixen, sempre que es publiquin degudament com aquí apareixen.
La vigència d’aquestes condicions va en funció de la seva exposició i són vigents fins que siguin modificades per unes altres i estiguin degudament publicades en aquest apartat.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre MAYA BUSQUÉ i l’USUARI es regeix per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia s’ha de sotmetre als jutjats i tribunals de la ciutat de BARCELONA.