Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Aquest text informa del tractament de dades que porta a terme Maya Busqué Vallespí en l’exercici de les seves activitats professionals com a traductora i intèrpret, amb la qual cosa es dona compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD).

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

La responsables del tractament de les dades personals és Maya Busqué Vallespí, amb domicili professional al carrer Espronceda 38, 1. 1. º 2. ª, 08005 de Barcelona, telèfon 686713355, adreça electrònica maya@mayabusque.com i lloc web www.mayabusque.com.

Amb quina finalitat i amb quina legitimació tractem les dades?

Contacte.
Atenem les consultes de les persones que se’ns adrecen per mitjà del correu electrònic, dels formularis de contacte del web o telefònicament. Tractem aquestes dades amb el consentiment de la persona que se’ns ha adreçat. No es conserven les dades d’aquestes persones excepte que s’estableixi una relació de prestació de servei.

Serveis als clients
. Registrem les dades identificatives dels clients i ells mateixos ens proporcionen dades addicionals (principalment dades d’ocupació, econòmiques i financeres), les necessàries per oferir els serveis que ens demanen. Dels mateixos clients podem obtenir dades de terceres persones, que conservem i tractem en la mesura que sigui necessari per oferir els nostres serveis. En qualsevol cas destinem les dades únicament a aquesta finalitat. Queden registrades en els documents de les nostres actuacions i en els documents i sistemes informàtics de gestió administrativa i comptabilitat del despatx. Aquests tractaments s’efectuen en compliment de relacions contractuals (art. 6.1.b RGPD) i d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD).

Gestió de les dades dels nostres proveïdors.
Tractem les dades de contacte i les dades fiscals dels proveïdors (persones físiques) de qui obtenim serveis o béns. Tractem només les dades necessàries per mantenir la relació comercial i destinem aquestes dades únicament a aquesta finalitat, en el context de les relacions contractuals i en compliment de les obligacions legals.

Informació de productes i serveis.
Sempre amb l’autorització del client les seves dades de contacte s’utilitzen per enviar informació relacionada amb els nostres serveis. Tractem aquestes dades sobre la base del consentiment de la persona que rep les comunicacions (art. 6.1.a RGPD).

Usuaris del nostre web.
El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament del nostre web registren de manera automàtica les dades que ordinàriament es generen en l’ús dels protocols d’Internet, entre altres l’adreça IP o el nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que vista el web. Aquesta informació no s’associa directament amb persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística. El nostre web utilitza galetes (cookies) que permeten obtenir informació tècnica per facilitar-ne l’accessibilitat i un ús més eficient.
Una galeta és un petit fitxer de text que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que el web sigui capaç de recordar la visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Les galetes solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc. L’objectiu de la galeta és adaptar el contingut de la web al perfil i les necessitats de l’usuari, sense galetes els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement. Si voleu consultar més informació sobre què són les galetes, què emmagatzemen, com eliminar-les, desactivar-les, etc., us preguem que us dirigiu a aquest enllaç.

Galetes utilitzades en aquest lloc web
Seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, procedim a detallar l’ús de les galetes que fa aquest web per tal d’informar l’usuari amb la màxima exactitud possible.

Aquest lloc web utilitza les galetes pròpies següents:
Galetes de sessió, per garantir que els usuaris que escriguin comentaris al blog siguin humans i no aplicacions automatitzades D’aquesta manera es combat el correu brossa.

Aquest lloc web utilitza les següents galetes de tercers:
Google Analytics: emmagatzema galetes per poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d’aquest web. En utilitzar aquest lloc web l’usuari accepta el tractament d’informació sobre ell per part de Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit s’ha de comunicar directament a Google.

Xarxes socials: cada xarxa social utilitza les seves pròpies galetes perquè l’usuari pugui fer clic en botons del tipus M’agrada o Comparteix.

Desactivació o eliminació de galetes
En qualsevol moment l’usuari pot exercir el seu dret de desactivació o eliminació de galetes d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de forma diferent en funció del navegador que s’estigui utilitzant.

Notes addicionals
Ni aquest web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de privacitat.
Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les galetes i és des d’aquest lloc que cal efectuar el dret d’eliminació o desactivació d’aquestes. Ni aquest web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les galetes per part dels esmentats navegadors.
En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la decisió de no acceptar-les.

En el cas de les galetes de Google Analytics, aquesta empresa (Google) emmagatzema les galetes en servidors als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google, no guarda les adreces IP. Google Inc. és una companyia adherida a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d’acord amb la normativa europea.

A qui es comuniquen les dades?
Com a criteri general, únicament comuniquem dades dels nostres clients quan és necessari per al compliment dels encàrrecs rebuts, seguint les indicacions del client.
El despatx obté els serveis de persones o empreses, per exemple de serveis informàtics, de gestoria o d’altres professionals i empreses de serveis lingüístics, que ens aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions han de tractar dades personals responsabilitat del despatx. Aquest accés no constitueix pròpiament una cessió de dades sinó un encàrrec de tractament (art. 4.8 RGPD), de manera que només poden tractar les dades per oferir-nos els seus serveis, sense poder-les destinar a altres finalitats. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i fem un seguiment de la seva actuació.
No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

Quant de temps conservem les dades?
Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten sobre la base del consentiment de la persona interessada, per exemple, quan ens han autoritzat a enviar informació dels nostres serveis, les dades es conserven fins que aquesta persona revoca aquest consentiment.

Quins drets tenen les persones en relació amb les dades que tractem?
Les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:
Accedir-hi. Dret a saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones, el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
Demanar-ne la rectificació. Dret a fer rectificar les dades inexactes.
Demanar-ne la supressió. Dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
Demanar la limitació del tractament. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades: deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
A la portabilitat. Dret a obtenir les dades personals en un format d’ús comú llegible per màquines, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix l’interessat.
Oposar-se al tractament. En adduir motius relacionats amb la seva situació particular, una persona ens pot demanar que deixem de tractar les seves dades si li pot comportar un perjudici.

Com es poden exercir o defensar els drets?
Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant-nos una comunicació a la nostra adreça postal o bé enviant un correu electrònic a l’adreça indicada a l’encapçalament. Si una persona considera que no ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.agpd.es.

Qui és el responsable del tractament de les dades?
Maya Busqué Vallespí.

Amb quina finalitat tractem les dades personals?
Tractem la informació dels clients amb la finalitat d’oferir-li els serveis de traducció i interpretació que ens sol·liciten, la qual cosa comporta també tractar-les amb finalitats de gestió administrativa i comptable.

Quant de temps conservarem les dades?
Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i no prescriguin les responsabilitats jurídiques per les actuacions. El termini de conservació serà d’un mínim de cinc anys d’ençà dels darrers treballs. Les dades de contacte que utilitzem per enviar informació dels serveis del despatx a les persones que ho han autoritzat, es tracten mentre el receptor no ens indica que vol deixar de rebre aquesta informació.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
Les dades objecte de tractament són les necessàries per oferir els serveis de traducció i interpretació sol·licitats. En el cas de no disposar de les dades no seria possible oferir els nostres serveis. Tractem les dades en el context de la relació contractual (prestació de serveis) amb els nostres clients. Si el client accepta rebre informació sobre els serveis del despatx, les seves dades es tractaran en base al seu consentiment, que podrà revocar en qualsevol moment. En aquest cas les seves dades de contacte s’eliminarien de la llista de receptors d’informació.

A qui es comuniquen les dades?
Com a criteri general, únicament comuniquem dades dels nostres clients quan és necessari per al compliment dels encàrrecs rebuts, seguint les indicacions del client.

Quins són els drets en matèria de protecció de dades?
Els nostres clients tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres casos quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. En determinades circumstàncies els clients poden oposar-se al tractament, demanar la portabilitat de les dades o sol·licitar la limitació del tractament. El dret a la portabilitat és el dret a obtenir les dades en un format d’ús comú i a obligar a transmetre’ls a un altre responsable. En el cas que el client sol·liciti la limitació del tractament únicament els podrem tractar amb el seu consentiment, o per formular, exercir o defensar-nos de reclamacions, o per tal de protegir els drets d’una altra persona física o jurídica, o per raons d’interès públic.

Com es poden exercir els drets?
Mitjançant un escrit adreçat a l’adreça de Maya Busqué Vallespí. Amb molt de gust atenem els suggeriments dels clients i responem les sol·licituds d’informació o d’aclariments. Si es considera que els drets no s’han atès adequadament, es pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.agpd.es).